Vandkølingsanlæg

Vandkølingsanlæg – Anvendelse:

Vandkølingsanlæg til køling af vand eller glykol ved hjælp af de miljøvenlige kølemidler R290, R1234ze, R454B, R32 eller R134a.

Udførsel:

Luftkølede, eller væskekølede anlæg, med kapaciteter fra ca. 4 kW til 520 kW og stadig overholde de maks 10 kg kølemiddel fyldning per kreds.

SOMMER-DRIFT Vandet (glykolen) køles alene ved kompressordrift og frikølefladen er helt lukket af.

FORÅR- / EFTERÅR-DRIFT Vandet (glykolen) køles delvist af udeluften og delvist ved kompressordrift. En 3-vejsventil sørger for at frikølefladen bruges optimalt og minimerer strømforbruget.

VINTER-DRIFT Vandet (glykolen) køles alene af udeluften i frikølefladen.(kompressoren er helt slukket).

Tilbehør: Mange modeller kan leveres med pumpe og buffertank.

Fordele ved vores konstruktion:

  • Høj ydelse ved lavt strømforbrug.
  • Yderst pålidelig drift
  • Lave driftsomkostninger
  • Lydsvag
  • Reduceret vedligeholdelses krav.
  • Modulopbygning, sikrer senere udvidelsesmulighed.
  • Mikroprocessor styring, egnet for kommunikation med CTS systemet.

Aircondition:

I luftkonditioneringsanlæg, distribueres afkølet vand typisk til varmevekslere, eller coils i ventilationsaggregater eller andre former for terminaludstyr, der afkøler luften i deres respektive rum.
Vandet bliver derefter recirkuleret tilbage til vandkølingsanlægget / vandkøleanlæg  (Chilleren), hvor det køles igen. Disse køle-coils overfører fri varme og latent varme fra luften til det afkølet vand, således afkøles og sædvanligvis affugtes luftstrømmen.
Når vandkølingsanlæg /vandkøleanlæg (chillere) ikke virker, eller de har behov for reparation eller udskiftning, kan nødkølere bruges til at forsyne kølevand. Udlejning af disse nødkølingsanlæg kan være chillere der er monteret på trailere, så de hurtigt kan kobles ind.

Industrien:

I industriel anvendelse, køles vand eller anden væske i vandkølingsanlægget / vandkøleanlægget og pumpes gennem processen eller laboratorieudstyr. Industrielle vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere) anvendes til kontrolleret køling af produkter, mekanismer eller fabrikkers maskiner i en bred vifte af industrier. De anvendes ofte i plastindustrier, injektion og blæsestøbning, metalforarbejdende skæreolier, svejseudstyr, die-casting og maskine værktøj. Men også kemisk behandling, farmaceutisk industri, mad og drikkevarer. Samt papir og cement fremstilling, vakuum systemer, røntgendiffraktion, strømforsyninger og elproduktion stationer. Og endeligt også analytisk udstyr, halvledere, komprimeret luft og gaskøling. De bruges også til at køle høj varme specialiserede emner såsom MRI-maskiner og lasere, og i hospitaler, hoteller og campusser.

Central eller Decentral:

Vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere) til industrielle applikationer kan centraliseres, hvor en enkelt chiller betjener flere kølebehov. Eller decentraliseret, hvor hver enkelt kølested eller maskine har sit eget vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere). Hver metode har sine fordele. Det er også muligt at have en kombination af både centrale og decentrale køleaggregater (vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere)). Især hvis kølebehovet er det samme for nogle anvendelser eller brugssteder, men ikke alle.

Anvendelse:

Til køling af vand eller glykol ved hjælp af den “gratis” udetemperatur kombineret med de miljøvenlige kølemidler R290, R1234ze, R454B.

Princip:

Kompressoren komprimerer kølemiddeldampe og sender disse, med højt tryk og temperatur, til kondensatoren.

I kondensatoren nedkøles kølemiddeldampene og kondenseres til væske. Varmen herfra fjernes af ventilatorens gennemstrømmende luft.

Fra kondensatoren ledes væsken igennem væskerøret til receiveren. Herfra videre til tørrefilter, skueglas og fordamper. Umiddelbart før fordamperen er der monteret en magnetventil og en termostatisk ekspansionsventil.

I fordamperen sker en opkogning og fordampning af kølemediet. Varmen til dette tages fra returvæsken, efter at denne har cirkuleret gennem fordamperen.

Kompressoren bortsuger kølemiddeldampene, således at trykket, og hermed temperaturen over fordamperen, holdes passende lavt.

Decentrale køleaggregater (vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere)) er sædvanligvis små i størrelse og kølekapacitet. Centraliseret kølere (vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere)) har generelt meget store kapaciteter.

Kølet vand bruges til at køle og affugte luften i større kommercielle-, industrielle- og institutionelle- (CII) faciliteter. Vandkølere (vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere)) kan være vandkølet, luftkølet, eller fordampningskølede. Vandkølede chillere bruger køletårne, tørkølere / frikølere eller procesvand på kondensatorsiden, som forbedrer kølemaskinernes termodynamisk effektivitet i forhold til luftkølede chillere. Dette skyldes varmeoverførslen sker ved eller nær luftens wet-bulb temperatur snarere end den højere, undertiden meget højere, tør-bulb temperatur. Fordampnings kølede vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere) har højere effektivitet end luftkølede vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere), men lavere end vandkølede vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere).

Vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere):

er typisk beregnet til indendørs installation og drift, og kondensatoren køles af en ekstern enhed, som f.eks. køletårn, eller tørkøler.

Luftkølet og fordampningskølede chillere er beregnet til udendørs installation og drift. Luftkølede maskiner køles direkte af den omgivende luft der mekanisk cirkuleres direkte gennem maskinens kondensatorflade at udveksler varme til atmosfæren. Fordampningskølede vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere) fungerer på samme måde, bortset fra de sprayer en tåge af vand over kondensatoren, for at hjælpe med kondensator kølingen, hvilket gør maskinen mere effektiv end en traditionel luftkølet maskine.

Hvis der er kold vandt tilgængeligt i nærliggende vandområder kan dette anvendes direkte til køling, eller supplere kølingen i store dele af året. Det kan være fra grundvandet (grundvandskøling), men det kræver helt specielle tilladelser. Det kan også være fra søer, eller nær havne (havvandskøling).

Køleanlæg – anvendelse, udførsel & applikationer

Vi samarbejder med dygtige leverandører

2K – Klima & Køle-distributøren -

Skriv til os

70 50 52 51