Fancoils – Kalorifere – Varmeventilator

Fancoils

Fancoils anvendes mange steder til både køling og opvarmning. Som opvarmning kaldes de mange gange for Kaloriferer eller Varmeventilator – se info længere nede på siden

En fancoil (FCU – Fan Coil Unit) er en enkel og robust konstruktion, der i princippet “blot” er en køle- og / eller varmeflade samt en ventilator, men som er yderst effektiv, hvor man har stor køle- / varmebelastning.

Leverandørerne

2K ApS er distributør for amerikanske YORK® ,italienske ACTIONCLIMA® 

Førstnævnte er en Europas største og førende fabrikat af fancoils, og alle deres fancoil er EUROVENT certificerede.

Nedenfor er en meget detaljeret beskrivelse, og man kan downloade brochurer over de enkelte typer, eller man kan trykke på oversigtsbilledet nedenfor, for at få det komplette katalog.

Actionclima’s grundlægger, Adriano Castellani innovative ideer vil blive videreført. Resultatet ? En 100% italiensk virksomhed, der er det førende europæiske firma, inden for branchen og en af ​​de største på verdensplan, og opererer uafhængigt.

Actionclima er et firma, der består af mennesker, der sigter mod det samme mål.

Dette er denne firmaånd, der deles af hele Actionclima-teamet.

Den første fancoil fra Actionclima, blev først designet til kontrol af indeklimaet i kontor- og hotelbygninger, og blev hurtigt virksomhedens kerneforretning. Fancoilen er en del af et HVAC-system og findes i bolig-, erhvervs- og industribygninger. En fancoil er en mangfoldig enhed, der sommetider er en del af et kanalsystem, og bruges til at styre temperaturen i det rum, hvor den er installeret. Fancoilen styres enten af ​​en manuel tænd / sluk-kontakten eller af en termostat, som styrer gennemstrømningen af ​​vand til varmeveksleren ved hjælp af en ventil og / eller blæserhastigheden.

På grund af deres enkelthed og fleksibilitet, kan fancoils være mere økonomisk at installere end rørførte 100% frisk luft systemer (VAV) eller centralvarmeanlæg med ventilationsaggregater eller kølebafler. Forskellige konfigurationer er tilgængelige, herunder horisontal (loftmonteret) eller lodret (gulvmonteret).

Ydelsen af en FCU kan bestemmes ved at se på temperaturen af luften der kommer ind i enheden og temperaturen af den luft, der forlader enheden, kombineret med mængden af luft, der bevæges gennem enheden.

Dette er en forenklet måde at bestemme ydelsen på. Der er yderligere materiale tilgængeligt om sensibel ydelse og luftens specifikke varmekapacitet, som begge har en virkning på den termiske ydelse.

Design og drift

For det første skal det bemærkes, at ‘Fancoil Unit’ er en generisk betegnelse, der anvendes på en række produkter. Desuden vil udtrykket ‘Fancoil Unit’ betyde forskellige ting for brugerne, beregnere, og installatører i forskellige lande og regioner, især i forhold til produkt størrelse og ydelse.

Design af FCU falder hovedsageligt i to hovedgrupper: blæser igennem eller trækker igennem. Som navnene antyder, er ventilatorerne monteret således at de blæser gennem varmeveksleren (coilen), i den første type og i den anden type monteret efter varmeveksleren (coilen), således at de trækker luft gennem coilen. At trække / suge gennem FCU betragtes som termisk overlegen, da de normalt udnytter varmeveksleren bedre.
Men de er dyrere, da de kræver et chassis til at holde ventilatorerne hvorimod en type der blæser igennem coilen typisk består af et sæt ventilatorer, der er boltet direkte til en coil.

En facoil kan være monteret skjult eller synlig i det rum eller område, at den betjener.

En synlig fancoil enhed kan enten monteres på væggen, være frithængende eller loftmonteret, og vil typisk omfatte et passende kabinet til at beskytte og skjule ventilatorerne, og være med returluftsrist og indblæsning diffusere sat ind i dette kabinet til at fordele luften.

En skjult fancoil vil typisk blive installeret inden et tilgængeligt loftrum eller service zone. Returluftsrist og indblæsning diffusere, er typisk sat i loftet, og bliver forbundet med kanaler til og fra fancoilen,
og giver således en stor grad af fleksibilitet for at placere riste / diffusere så de passer til loftets layout. Det er helt almindeligt at returluften ikke kanalføres og i stedet bruge loftrummet som returluftkammer.

Coilen modtager varmt eller koldt vand fra et centralt anlæg, og fjerner varme fra eller tilfører varme til luften gennem varmeoverførsel. Fancoils kan traditionelt være med indbygget intern termostat,
eller kan tilsluttes til at fungere med en ekstern termostat. Men, i de fleste moderne bygninger har man et CTS system, der styrer fancoils via en lokal digital styring (sammen med tilhørende rumtemperaturføler og reguleringsventilers aktuatorer) bundet til CTS via et kommunikationsnetværk, og derfor justerbare og kontrollerbare fra et centralt sted.

Fancoils cirkulere varmt eller koldt vand gennem en coil for at konditionere et rum. Enheden får sit varme eller kolde vand fra et centralt anlæg. Det anvendte udstyr kan bestå af maskiner, der anvendes til at fjerne varme,
såsom et vandkøleanlæg og udstyr til opvarmning af bygningens vand, såsom en kedel. Fancoils er opdelt i to typer: 2-rør fancoil eller 4-rør fancoil. 2-rør fancoil har eet (1) fremløb og eet (1) returløb. Fremløbet forsyner enten koldt eller varmt vand til enheden,
afhængigt af tidspunktet på året. 4-rør fancoil enheder har to (2) fremløb og to (2) returrør. Dette tillader enten varmt eller koldt vand ind i enheden på et givet tidspunkt.
Da det ofte er nødvendigt at opvarme og afkøle forskellige områder af en bygning på samme tid, på grund af forskellen mellem det indre varmetab eller opvarmning, er de 4-rørs fancoil mest almindeligt anvendte.

Afhængigt af de valgte kølevandstemperaturer og den relative fugtighed i rummet, sker det ofte at kølefladen vil affugte den indkomne luft, og som et biprodukt af denne proces, vil der til tider produceres kondensvand,
som skal føres til afløb. Fancoilen har derfor en drypbakke med afløb til dette formål. Den enkleste måde at fjerne kondensvandet fra flere fancoils, vil være at føre det via naturligt fald, til et fælles afløb.
Alternativt kan en kondenspumpe anvendes, hvor naturligt fald ikke lader sig gøre.

Hastighedsstyring af ventilatormotorer inden i fancoils, bruges dels til at styre ønsket opvarmning eller afkøling fra enheden. En simpel hastighed omskifter (Off-High-Medium-lav) bruges ofte i lokale / separate rum til at styre
blæserhastigheden. Typisk er der i denne hastigheds omskifter en integreret rumtermostaten, og er indstilles manuelt eller styres automatisk af en digital rumtermostat. CTS systemer kan bruges til automatisk
blæserhastighed og temperaturstyring. Fancoil motorer er typisk AC Shaded Pole eller Permanent Split Capacitor. Nyere udviklinger inkluderer børsteløs DC design med elektronisk styring. Sammenlignet med enheder med
asynkrone 3-hastigheds motorer, vil fancoil enheder med børsteløse motorer reducere strømforbruget med op til 70%.

Disse motorer er undertiden kaldt DC motorer, eller EC-motorer og lejlighedsvis EF / DC motorer. DC står for jævnstrøm og EF står for elektronisk kommuteret.
Jævnstrømsmotorer tillader at ventilatorernes omdrejningstal styres ved hjælp af af et 0-10 Volt input “signal” til motoren. Transformere og hastighed afbrydere forbundet med AC fan coils er ikke påkrævet.
Den 0-10 volt signalspænding kan indstilles via et simpel potentiometer som en fast indstilling, eller 0-10 Volt signalspændingen kan leveres til ventilatormotoren af en terminalen controller på hver af Fancoil enhedernes.
Førstnævnte er meget enkel og billig, mens den sidstnævnte åbner mulighed for løbende at ændre blæserhastigheden afhængigt af forskellige eksterne betingelser / påvirkninger. Disse betingelser / kriterier kunne være “real time”
efterspørgsel efter enten opvarmning eller afkøling, belægningsniveauer, vindueskontakter, ure eller en række andre input fra enten selve enheden, CTS Systemet eller begge dele.

Grunden til, at disse EC Fancoil Enheder er, på trods af deres tilsyneladende relative kompleksitet, blevet mere populære, er deres forbedrede energieffektivitet i forhold til deres AC motordrevne modstykker.
En lige ombytning, AC til EC, vil reducere el-forbruget med 50%, men anvendes køle- / varmekrav og Belægnings afhængig blæserhastighedskontrol kan besparelserne komme op til så meget som 80%.
I områder af verden, hvor der er lovgivning om energieffektivitetskrav for Fancoils (såsom Danmark), er EC Fancoils hurtigt ved at blive det eneste valg.

Vi samarbejder med dygtige leverandører

2K – Klima & Køle-distributøren -

Skriv til os

70 50 52 51